Smrznute priče ledenjaka u Bolzanu

 

Klimatske su promjene nov izazov za arheologiju. Temperature ledenjaka rastu i na većim visinama. Ono što je dugo bilo skriveno u ledu, izlazi na vidjelo topljenjem ledenjaka. Slavni čovjek iz leda, Ötzi, najvažniji je, ali ne i jedini nalaz. Što je sve bilo skriveno u ledu, otkriva izložba „Smrznute priče“ u Bolzanu/Bozenu.

 

Novinar: Markus Perwanger

Kamera: Agostino Fuscaldo/Rupert Zöschg

 

FS000

 

Arheološki muzej u Bozenu. Ovdje je Ötzi, čovjek iz leda. Ovako je izgledao prije više od pet tisuća godina.

Ötzi je bio i ostao zvijezda, a priča o njemu nedavno je obogaćena, jer se led neumorno otapa i otkriva čudne predmete. Led, koji se već godinama povlači, otkriva smrznute priče, stvari i sudbine koje su stoljećima bile duboko smrznute.

Tako je nastala nova grana povijesnih istraživanja –  ledenjačka arheologija:

Günther Kaufmann, arheolog iz Bozena govori o novoj grani arheologije: “Moramo se prilagoditi. Arheolog se više ne može usredotočiti samo na dolinu ili samo na sredogorje. Sad su zanimljivi visovi i nalazišta na tri tisuće metara. I tamo ima senzacionalnih nalaza.“

Dosad su arheolozi kopali uglavnom u zemlji i istraživali epohe. Sada se sve češće služe lopatom za snijeg kako bi na visini iznad 3 000 metara – osigurali važne nalaze: metal i kožu, drvo i druge stvari koje led otkriva. U mnogim slučajevima pomažu alpinisti koji imaju zavidnu moć zapažanja.

FS2

 

Čarape i zokne od leda nađene su na glečeru u sjeveroistočnome Južnome Tirolu – eksperti kažu da im je dvije tisuće osam stotina godina.

Oduvijek se u gorama ratuje – ovdje su bili Rimljani, provalila su plemena sa sjevera, a potkraj 16. stoljeća, prije otprilike 450 godina, jedan je vojnik zalutao u gorju… Nije se vratio.

I jednom je lovcu iz Matreisa u Istočnome Ttirolu – ledenjak bio koban. Prije 200 godina pao je u ledenjački procijep na Großglockneru sa svakojakom teškom opremom.

Ötzija je teško nadmašiti, ali nisu isključeni i novi senzacionalni nalazi.

Günther Kaufmann, arheolog, Frozen Stories kaže:  “Ötzi je skup sretnih okolnosti: u tome se slučaju ledenjak mora polako otapati, ne smiju naići životinje, mrtvaca valja hitno naći…Pođimo od toga da su mogući daljnji važni nalazi. Na jednome prijevoju u Švicarskoj nađeni su vrijedni predmeti iz bakrenoga doba.“

frozenstories7

 

Izložba u Ötzi-Muzeju opisuje nastanak ledenjaka i klimatske promjene kroz tisućljeća. Nameće se pitanje: što je ljude otjeralo u gorje? Lov  i pustolovine, trgovina i svjetski rat. Ovaj je top od sedam centimetara, bio do 1918. na najvišem vrhu talijansko-austrijske bojišnice, u ledu na Ortleru.

Kad se pilot bombardera, kapetan Robert M. Dawson – 1943. tragično srušio, ostaše njegov padobran i pribor prve pomoći.  Nije se time više poslužio.

Mijenja se klima: sve je toplije.  Možda se s vremenom opet ohladi – stalne su mijene. Led i suša, vrućina i mraz – redovito se izmjenjuju u povijesti Zemlje…

Stalno pripovijedaju smrznute ledene priče.