Slovenski centri ponovnog korištenja

 

Centri ponovne uporabe 4a

 

Odjeća iz 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća, što se koristila u doba života naših baka, mali aparati za domaćinstvo, starinski nakit. U centrima ponovnog korištenja predmeti, što ih ljudi više ne trebaju, dobivaju novu estetsku i namjensku vrijednost. Prvi centar ponovnog korištenja u Sloveniji je otvoren 2010. godine, a danas ih već ima deset.

BARBARA JANČIČ, dizajnerica, pojašnjava: ˝Ljudi donesu različite predmete, odjeću, porculan, namještaj. To nam donesu, a mi zatim pregledamo kakvi su ti predmeti. Razumije se da moraju biti još upotrebljivi, odjeća ne smije imati rupe. Neke predmete još treba popraviti, a manje dekorativne predmete treba samo očistiti i staviti ih na police, kako bi na taj način dobili neku novu priču, novi život.˝

Promotorica ponovnog korištenja ANDREJA BRDNIK BERA dodaje: ˝Puno puta dođe neki predmet i kroz razgovor dobijemo cijelu priču o njemu: gdje je bio, kako se koristio… Tako stranci, koju zanima taj predmet, možeš ponuditi cijelu priču i zato je i vrijednost veća.˝

Dizajnerica BARBARA JANČIČ napominje: ˝Neki predmeti su za otpis, ali nam se čini da ih je šteta baciti ili imamo neku ideju kako bismo ih mogli iznova koristiti. Teniski reket, kada je već odslužio svoje, na primjer, postaje ogledalo. Kako bismo malo drugačije predstavili odjeću, imamo vješalice napravljene od kotača i cijevi usisavača, a donji dio je od bivše stolice za računalo.˝

Osim brige za okoliš centri za ponovno korištenje nastoje djelovati u skladu sa ciljevima društveno odgovornog poduzetništva, što znači da svojom djelatnošću stvaraju i nova radna mjesta. Do sada su ih otvorili već više od  20.