Bizarna opereta u Novoj Gorici

 

peter-kuster-bizarna-opereta1a

 

Bizarna opereta, junk opera o ˝crnoj pedagogiji˝, adaptacija je svjetski poznate Hoffmanove dječje slikovnice o Petru Kušteru, što su je mnogi zabranili djeci. U nizu bizarnih priča su strah i jeza ono što bi djecu trebalo učiti lijepom ponašanju, a potpisuju ih glazbenici ˝The Tiger Lillies˝, JulianCrouch i PhelimMcDermot.

Već samo površno čitanje u priči vidi obranu autoritarnog odgoja, koji bi djecu trebao siliti na poslušnost. Peter Kušter na novogoričkoj sceni pruža dublji uvid, smatra redateljica IVANA DJILAS: ˝Budući da je groteska, to je komični žanr, koji ti štošta dozvoljava. Sadrži svojevrsnu kritiku društva, sadrži izražajne likove…˝ S time se slaže i glumica ANA FACCHINI: ˝Istaknula bi ljepotu ovoga što radimo, iako je izgled vrlo groteskan i na trenutke zastrašujući.˝

Nonet glumaca podržava trio glazbenika i tako zajednički stvaraju bizarnu operetu. ˝ I još uvijek imamo dosta kabaretskih pomagala˝, kaže autor aranžmana JOŽI ŠALEJ, ˝Od različitih udaraljki do harmonike, koja je karakteristična ‘The Tiger Lillies’, do klavira i raspjevane pile.˝

Neobična predstava oduševljava svojom groteskno-morbidnom intenzifikacijom poklonike crnog humora. U Slovenskom narodnom gledališču Nova Gorica, mogu je reprizno vidjeti još četiri puta u isječnju te 4. veljače 2017.