Misa mača – srednjovjekovna liturgija u Cividale del Friuli

 

Na obalama rijeke Natisone istočno od Udina, pod ubavim proplancima Julijskih Alpa, grad Cividale del Friuli stoljećima čuva dašak svečanosti i plemenitosti. I danas su žive navade koje svjedoče o gradskoj, vjerskoj, političkoj i strategijskoj baštini, a osobitost liturgija je misa mača, jedan od najsugestivnih postojećih crkvenih obreda. Ceremoniju uveličava mač koji su građani Cividale-a dali patrijarhu Marquandu von Randeku kad je stigao u grad.

 

Novinarka: Claudia Brugnetta


misa mača1

Ceremonija potječe iz germanskoga srednjevjekovlja – ondje se to zvalo Schwertmesse – misa mača, a u Friuli ju je uveo Marquand von Randek, oglajski patrijarh kad je preuzeo grad i teritorij.

Taj obred od daleke 1366. do naših dana, živi samo u prvostolnici grada Cividale-a, na Sveta tri kralja 6. siječnja, u znak sjećanja na investituru koju je patrijarh dobio od cara.

Nakon mise mača – priredba podsjeća na dan kad je patrijarh Marquand ušao u grad.

Povorka u znaku srednjovjekovnih boja i  zvukova… Plemići, dame, vitezovi, sokolari, zastavnici, perjanici, paževi,  satnik, patrijarh, svi odjeveni prema tadašnjoj modi – važan su fragment Cividale-a i gledateljima nude mogućnost da osjete čari i sugestivnost povijesti.

MARQUAND VON RANDEK bio je vrhunski pravnik, vladar crkve u Aquileiji.

misamača3

 

Snažan potres, popraćen nizom drugih, 1348, je strašno oštetio Aquileiu. Tada je oštećena bazilika. Marquand će je obnoviti i dovršiti djelo koje su počeli drugi patrijarsi. Tijekom svoga patrijarhata – trpio je česte napade Mletačke Republike.

Slavni je admiral mletačke flote, Carlo Zeno, pobjegao iz lagune sa šačicom ljudi. Slijedili su ga vojnici patrijarhovih postrojba.

Stigao  je do svoje flote – što može zahvaliti samo sreći i oseki.

Odbijen je i taj posljednji napad, tvrđava Marano ostala je u rukama Marquanda von Randeka, oglejskoga patrijarha.

Pobijedio je i u dugom sporu oko Marana, osjećajući da će taj dramatični predznak, uskor postati okrutna stvarnost: Mlečani će zaposjesti Friuli.