Hrvatska ugostila Wood Days

 

Wood Days2

Wood-Based Energy Goes Global Conference – to je službeni naziv konferenciji o energiji iz drva održanoj u Zagrebu. Hrvatska industrija svake godine proizvede 280 tisuća tona peleta, od kojih 99 posto završi u Italiji. Na nedavnoj konferenciji o iskorištavanju energije iz biomase upozoreno je kako država malo čini na poticanju korištenja toplinske energije iz tog obnovljivog izvora. Što možemo učiniti da se koristi više biomase? Odgovara MARIJAN KAVRAN iz Hrvatskog drvnog klastera: ˝Dovoljno je samo nekim administrativnim mjerama potaknuti veću uporabu drva kao energenata.Imamo niz mogućnosti za promociju peleta i za promociju daljinskog grijanja na drvo, na biomasu .To je dobra prilika za buduću Vladu da se potvrdi i afirmira na tom području.˝

RAOUL CVEČIĆ BOLE iz Udruge proizvođača peleta nastavlja: ˝Treba napraviti puno koraka koji su sami po sebi takvi kakvi jesu.Treba jednostavno odabrati.Moja procjena je da za sve to treba oko godinu dana.˝

Predstavnik Europske udruge za biomasu pokazao je elektroničku kartu postojećih i planiranih projekata elektrana-toplana na biomasu. Ona služi kako bi se izbjeglo pokretanje projekata koji nemaju dovoljno drva u okolici ili zbog konkurencije postaju preskupi.

JEAN-MARC JOSSART, predstavnik Europske udruge za biomasu tvrdi: ˝Drvo je i dalje najisplativije gorivo. Kada ga usporedimo s fosilnim gorivima poput plina, nafte i ugljena, upola je jeftinije.˝ A član Europske konfederacije drvne industrije PATRIZIO ANTONICOLI to podupire činjenicama: ˝Ono što mogu reći o članicama naše organizacije jest da naš sektor osigurava 1,1 milijun zelenih radnih mjesta.”

Predstavnici drvne industrije pozvali su političare da ih uključe u donošenje zakona, poput nedavno onog o obnovljivim izvorima energije. Također, od Vlade i lokalne samouprave očekuje se da olakšaju gradnju 30 kilometara toplovoda i kogeneracijskih postrojenja na biomasu snage 85 megawata, kako je predviđeno Nacionalnim akcijskim planom za obnovljive izvore energije.