Paquita i Carmen, strast na mariborskoj pozornici

 

paquitaicarmen1

Irina Ivanova, članica Marijinskog kazališta, po uzoru na Petipaa napravila je koreografiju za balet Paquita Ludwiga Minkusa, a za odličnu izvedbu ansambla pobrinula se baletna majstorica Alenka Ribič.

EDWARD CLUG, umjetnički direktor Baleta u Mariboru hvali ženski aspekt: “Paquita nema određenu dramaturgiju, radi se o svojevrsnom baletnom divertimentu,  što u prvi plan postavlja  ženski ansambl, koji je u ovom trenutku u našem kazalištu vrlo snažan.”

Koreografkinja Valentina Turcu u neoklasičnom baletu Carmen pokazuje emocije i međuljudske odnose.

Baletni se libreto usredotočuje na ljubavni potencijal žene i njezinu razapetost unutar ljubavnog trokuta između Don Joséa i Escamilla.

VALENTINA TURCU autorica je libreta i koncepcije, redateljica i koreografkinja. Govoreći o glavnoj ulozi, kaže kako joj je pristupila slojevito: “Carmen ne shvaćam plošno, nego je smatram antiheroinom i heroinom, dakle ženom koja ispred svega stavlja slobodu, što znači da traži ljubav, a umire za slobodu. ”

CATARINA DE MENESES, plesačica koja je utjelovila Carmen, kaže: “Valentina je sastavila lijepu koreografiju, ali tehnički vrlo zahtjevnu. Neki su koraci slični koracima iz prijašnjih baleta, ali je u pozadini drukčija priča, pa izgledaju potpuno drukčije. ”

Valentina Turcu izvrsno izražava glazbu u obliku baleta, što ga je nadahnut Bizetovom operom napisao ruski skladatelj Rodion Ščedrin.