Škola mozaika Spilimbergo

 

Škola mozaika Friuli nastala je 1922. Gradić Spilimbergo joj je prirodni centar jer je u tim prostorima postojala stoljetna tradicija mozaičke umjetnosti. Između 16. i 19. stoljeća bila je velika seoba furlanskih mozaičara iz Spilimberga u Veneciju, prirodnu baštinicu rimsko-bizantinskih tradicija i mozaika ˝Prevedre˝ Mletačke Republike. Tako su Furlani našli posao i došli na ideju da od rječnoga kamenja slažu mozaike. Mnoga slavna mozaička svjetska djela stvorili su učenici ove škole, bilo u tijeku nastave ili privatno, kao asistenti bivših učenika.

 

Autorica: Tiziana Toglia

Snimatelji: Francesco Montenero, Alessandro Pastorcich

 

SPILIMBERGO4

 

Sjetimo se: mozaici kupole Svetoga groba u Jeruzalemu nastali su posve unutar ove škole, kao i ˝Strijela svih duginih boja˝ nove postaje njujorške podzemne željeznice ˝Ground Zeto˝, a nedavno i izložba kineske Galerije Qingdao.

Danas je to svjetski centar za edukaciju profesionalaca i za popularizaciju mozaika. Škola je neobična upravo zato jer okuplja studente iz cijeloga svijeta u cilju čuvanja tradicije, ali i u svrhu rada na inovacijama.

˝Volimo eksperimente i potragu za novim rješenjima, osobito na području urbanizacije i unutarnjeg prostornog uređenja˝, suglasne su Alina iz Rusije i Sara sa Sicilije. StudentivaALINA SAHAROVA pokazuje: ˝ Radimo na mozaiku, ovo je jedna vježba. Moramo uvježbati bizantsku tehniku˝. Dopunjuje kolegica SARA LA FIURA: ˝Upravo biramo gamu boja.˝

Predsjednik Mozaičarske škole u Friuliju ALIDO GERUSSI podsjeća:

SPILIMBERGO3

˝Ova je škola s vremenom postala svjetski centar za studij mozaika na profesionaloj razini. Naši su studenti doista iz cijelog svijeta.

Isprva je ovo bila škola za djecu, za malu djecu u kratkim hlačama, djecu koja su završila samo osnovnu školu. A danas su nam svi s diplomom ili pred diplomom, imaju najmanje osamnaest, a najviše trideset godina. Dolaze s najrazličitijih fakulteta, a njihovi prethodni studiji vrlo često nemaju nikakve veze s likovnošću.˝

Predavanja su samo na talijanskom jeziku. Svi moraju dolaziti na nastavu. Trideset i  osam sati na tjedan. Prevladava praktični rad. Docentica EVELINA DELLA VEDOVA pojašnjava: ˝Didaktika  ove neobične škole temelji se na povijesnoj retrospektivi.

Počinju oponašanjem rimskih i bizantskih mozaika, a između ta dva perioda – studiraju i druge tehnike, primjerice obrnutu tehniku, na naličju papira. Traže se tegobe i prepreke, moramo pojačati tehničke teškoće, obvezan je i studij teorije boje koja je primjerena mozaicima, nuždan je studij figurativnog i suvremenoga mozaika.˝

SPILIMBERGO7

 

˝Tu se boja, za razliku od slikarske boje, sastoji od piksela, upućuje nas STEFANO JUS, docent za crtež i teoriju boje: ˝Rekao bih da ta boja ima i dinamičan učinak. A ulijeva i onaj osjećaj koji ima kontrast. Kontrast koji je nastao između masa boja i malenih elemenata.˝

Izbliza je sve posve drukčije nego ako taj isti objekt gledamo izdaleka… Jer upravo taj spoj boja daje rezultate koji doista nisu predvidljivi. Posebno je važno upravo to što se naposljetku dobiju elementi koji sadržavaju preciznu vrijednost, a rezultiraju uvijek novim situacijama, novim formama i novim bojama.