Ekstremni alpski penjači

 

handstandd4a

 

To je posebna penjačka koncepcija – ekstremni penjač Thomas Huber nije kao svi ostali. Upravo de na jedan od najviših vrhunaca u Nacionalnome parku. Te su rute pravi raj za penjače, ali i pravi tabu. Jer priroda je na njima strogo zaštićena.˝To je, mislim, divan kompromis, a primjer je svima kad kažemo: ne moramo baš sve imati, nečega se možemo i odreći˝, objašnjava THOMAS HUBER.

Suština toga penjačkoga koncepta dragovoljna je obveza svakog penjača za očuvanje prirode jedinog južnonjemačkog alpskog Nacionalnoga parka, Berchtesgaden. Stoga će cepini biti što rjeđe korišteni, a nove će rute odobriti samo u dogovoru sa stručnim područnim osobljem.

Taj koncept uopće ne ograničava veći broj penjača, naglašava Uprava nacionalnoga parka. Preostaje pet zona penjanja, uglavnom su to omiljene, utabane, dobro im poznate rute.

Nadalje, ovaj penjački koncept za Nacionalni park vrijedi deset godina. Uprava Parka i penjači žele taj koncept i dalje razvijati.

Ipak, penjačka koncepcija dopušta da se i dalje može neograničeno penjati u pet zona parka.