Mađarska škola za astronaute 

Sredinom ovog desetljeća neki bi mađarski istraživač mogao ponovno, u suradnji s Rusima, krenuti put svemira. Kandidati se biraju pod vodstvom Katedre za avijaciju i svemirsku medicinu u Kecskemétu.

 

Mađarska svemirska industrija – naravno, mnogi će pomisliti da je to kategorija znanstvene fantastike. Ali postignuća mađarskih poduzeća i istraživačkih skupina koje se bave svemirskom industrijom i tehnologijama svjetski su prepoznata. Naime, u Europi postoje samo tri mjesta gdje se regrutiraju astronauti: Odjel za aeronautiku i svemirsku medicinu na King’s Collegeu u Londonu, Vojno-medicinska akademija u Sankt Peterburgu i Sveučilište u Segedinu, koje postoji dvadesetak godina.

Stručnjaci ovoga sveučilišta također sudjeluju u provedbi mađarske svemirske strategije i srodnim znanstvenim programima, te u izboru drugog mađarskog astronauta što ga Mađarska sredinom 2020-ih kani  poslati u svemir.  Kako bi to ostvarili, koordiniraju aktivnosti s drugim segedinskim institutima koji su uključeni u istraživanje svemira i surađuju s istraživačima svih relevantnih visokoškolskih ustanova.

Tako studenti medicine koji u Segedinu diplomiraju sljedeće godine ovdje mogu početi obuku iz aeronautike i astronomije, a zatim će polagati stručni ispit i izravno sudjelovati u pripremama odabranog putnika u svemir.

Tu mogu dobiti dodiplomsko i poslijediplomsko obrazovanje, a studenti četvrte i pete godine mogu birati između šest predmeta na mađarskom i engleskom jeziku. Trenutno je tu, uz 154 mađarska, i 120 stranih studenata, a među njima je najviše žena.

Program je složen i vrlo uzbudljiv: fiziološki aspekti i klinički temelji zrakoplovne, svemirske i putničke medicine. Uči se i o bolestima što se mogu javiti tijekom zračnog putovanja, učincima kratkoročnih i dugoročnih letova na tijelo, a tu su također medicina ronjenja, planinarenja i skijanja, te ispitivanje sposobnosti za rad u ekstremnim uvjetima okoliša.