Drava Life Project

Drava je rijeka koja teče kroz nekoliko europskih država. Zato je zaslužila i nekoliko europskih projekata za dug i zdrav život. Kako se za njezino očuvanje brinu hrvatski stručnjaci za zaštitu prirode?

 

Riječni su ekosustavi među najugroženijima u Europi. Tako ni Drava nije iznimka: 22 izgrađene hidroelektrane u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj presijecaju rijeku, no ostavljaju joj kratku dionicu slobodnog toka. Upravo ona čini Dravu u Hrvatskoj jednom od posljednjih poluprirodnih rijeka srednje Europe.

Ona je cilj projekta ˝DRAVA LIFE – integrirano upravljanje rijekom˝. Od 2015. njime se želi poboljšati stanje životinjskog i biljnog svijeta u duljini od 300 kilometara riječnog toka. Kako to postići? Aktivisti kažu: obnovom rijeke i integriranom provedbom EU direktiva, smjernicama za upravljanje, aktivnostima podizanja svijesti i uputama posjetiteljima radi zaštite ugroženih vrsta riječnih ptica, poput male čigre.

Uvođenje suvremenih metoda održavanja prihvatljivih za održivi okoliš podrazumijeva zaštitu od poplava u korist ugroženih vrsta i njihovih staništa, ali i naseljenih područja duž rijeke Drave pod posebnim nazivom ˝Natura 2000˝.

Projekt će također povećati rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo koje se njime koristi za ribolov, kupanje i opuštanje. U njemu, pored EU sudjeluju svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF, Hrvatske vode, udruga Zeleni Osijek i tri županijske ustanove za zaštitu prirode.