Ljubljana, zelena prijestolnica Europe


 

zelena-ljubljana6a

 

U godini 2016. Ljubljana se ponosi titulom Zelene prijestolnice Europe. Zaradila ju je visokim standardima zaštite okoliša i jer je u najkraćem roku postigla najveći napredak u smjeru održivog razvoja grada.

Nekoć zapostavljena područja, sada su novi parkovi i zelene površine. Obnovljeno je obalno područje rijeke Ljubljanice i njenih devet mostova. U središtu grada za sedam je puta povećano ekološko područje za pješake i bicikliste, a onečišćenje zraka crnim ugljikom posljednjih je godina smanjeno za 70 posto.

Već gotovo polovina gradskih autobusa ima pogon na zemni plin. U skladu sa zaštitom okoliša je i električni turistički vlakić, a među biciklistima je omiljen sistem besplatne posudbe javnih bicikala. Po cijelom gradu je smješteno više od 30 javnih česmi s pitkom vodom – Ljubljana je naime jedna od rijetkih prijestolnica s pitkom vodom iz pipe, bez tehnološke obrade. Da je postala europska prijestolnica s najvišim, 65-postotnim udjelom u odvojenom prikupljanju otpada, svoj su doprinos dala i podzemna sakupljališta otpada, koja su zamijenila brojna klasična smetlišta.

Slovenski je glavni grad sve omiljeniji i među turistima, koji ga vide kao zeleno, čisto, sigurno i gostoljubivo mjesto, ugodno za boravak.