Od guste prašume do širokog spruda

 

Vode se slijevaju u dolinu preko otpornijih debljih slojeva pješčenjaka. Uska dolina iznad tjesnaca obrasla je primorskim ilirskim bukovim šumama, rijetkom prirodnom zajednicom bilja. A voda je bogata obiljem životinjskog svijeta.

 

Dragonja11a

 

U gornjem toku Dragonje plivaju dvije autohtone riblje vrste – bijeli klen i mren. Rjeđe možemo vidjeti bjelonogog raka. Tu ima dovoljno hrane i skrivališta, a ljetnu sušu zna preživjeti u vlažnim rupama. Ribe i rakovi su u slivu Dragonje genetski osamljeni i zato dragocjena genetska matica.

Slojevi eocenskog fliša stari su četrdesetak milijuna godina. Na morsko dno su se najprije nataložili svjetliji, više zrnati slojevi breče, nakon njih slojevi pješčenjaka, a na kraju mekši i tanji slojevi tamnijeg lapora. Razgrnuti slojevi se ispiru, drobe, lome.

Komade pješčenjaka rijeka prenosi i gomila u nanose spruda, a lapor se rastače u najfinije riječne sedimente.

Veliki dio korita Dragonja je urezala u svoje nanose spruda, stoga su za nju karakteristična široka sprudišta. Visoki vršni slojevi nanesenog spruda ukazuju na njene bujne pritoke.

U zabačenoj pritoci pratimo redoslijed slapova, stepenastih preljeva, slapića, brzaca i dubokih dijelova koji stvaraju virove na površini, što je proglašeno dragocjenom prirodnom baštinom.

Dragonja12a

Sedra je obložila flišnu stijenu slapa, pod kojim su nabujale vode u šljunku izdubile vir.

Pod debljim slojevima pješčenjaka otvaraju se udubljenja. Voda je otplavila mekše slojeve lapora. Slap ustrajno raste, produbljuje virovitu dubinu ispod sebe i pješčenjak još jedva da nosi vlastitu težinu.

Stijene pod slapom najavljuju dramatičnu budućnost prašumskog prizorišta. Kada je stijena dovoljno duboko podlokana, odlomi se i najdeblji sloj pješčenjaka. Široki prag slapa makne se za širinu odlomljene stijene, a mlaz vode počne ponovo dubiti meku podlogu, te se raspuklina od vode još dublje zasijeca u padinu.