Obnovljena sinagoga u Berettyóújfalu

 

Stara 118 godina, sinagoga u gradiću Berettyóújfalu u istočnoj Mađarskoj na granici s Rumunjskom, obnovljena je u potpunosti prema originalnim nacrtima. Pročelje je rekonstruirano temeljem prijeratnih fotografija iz zbirki najbliže aktivne Židovske zajednice u Debrecinu. Opsežna obnova trajala je više od godinu dana i prvo je predstavljen stalni postav o lokalnoj židovskoj povijesti.

Odmah pokraj ulaza postavljena je elektronička ploča na kojoj se izmjenjuju imena sugrađana ubijenih u holokaustu, a u unutrašnjosti niz informativnih ploča s iscrpnim kulturnopovijesnim podacima o Židovima iz toga kraja. Glavni izazov bila je upravo obnova interijera, jer je sinagoga desetljećima nakon Drugog svjetskog rata služila kao skladište, a nisu pronađene fotografije.

No, nakon struganja zidova počele su se pojavljivati freske, pa su restauratori slijedili te tragove i zaključili da je cijela sinagoga bila bogato oslikana iznutra. Sada će se ona koristiti ne samo za bogoslužje, već i kao kulturni centar za svjetovne događaje poput koncerata, konferencija i izložbi.