Život travnjacima!

 

Travnate površine su među najugroženijima područjima prirode na cijelome svijetu, pa tako i u Sloveniji. Stoga se ta zemlja aktivno uključila u projekt obnavljanja livada i pašnjaka pod naslovom “Life to Grasslands” (Život travnjacima). Provodi ga nacionalni Zavod za zaštitu prirode od 2015., a dovršenje je predviđeno do kraja 2020.

Dio je to međunarodnoga programa upravljanja zaštićenim prirodnim staništima “Natura 2000”, koji obuhvaća najugroženije biljne i životinjske vrste. Jedan mu je od najvećih izazova pronaći puteve revitalizacije i daljeg održivog razvoja travnjaka, te ispitati mogućnosti za ponovno obrađivanje napuštenih poljoprivrednih površina. Kako ih najviše ugrožava masovna proizvodnja prehrambenih proizvoda i korištenje kemijskih sredstava za dohranu bilja, EU je donijela Direktivu o staništima, koja brani preoravanje ili prenamjenu travnjaka.

S biološkoga stajališta, travnjaci su definirani kao poluprirodna područja nastala širenjem stanovništva i krčenjem šuma. To su vrlo raznoliki samosvojni ekosustavi, gdje se na jednom četvornom metru može naći do 80 biljnih i životinjskih vrsta. Stoga je jedna od glavnih teza projekta “Life to Grasslands”: omogućimo li život travnjacima, oni će osigurati i naše preživljavanje.