Crvenokljuna čigra

Crvenokljuna čigra je ptica čije stanište na području rijeka Save i Drave dijele Hrvatska i Slovenija. Tako i znanstvenici dviju zemalja dijele projekt ”Interreg – Čigra” za očuvanje te prelijepe vrste.

 

Kontinentalna populacija crvenokljune čigre (Sterna hirundo) gnijezdi se na šljunčarama rijeka i jezera. Ta su područja izložena pritisku suvremenog čovjeka, koji za gradnju svojih staništa treba šljunak, a za održavanje modernog načina života električnu struju. Dugotrajnom je eksploatacijom šljunka, gradnjom industrijskih postrojenja, pogotovo hidroelektrana, ptica dovedena na rub opstanka. Ne ide joj u prilog ni regulacija vodenih tokova radi cestogradnje, onečišćenje vode i zraka, sportski ribolov…

Čini se da trenutačno ova ptičja vrsta, nalik većoj lastavici ili manjem galebu s prekrasnim grimiznim kljunom i crnom “kapicom”, najbolje prijatelje može tražiti u biolozima. Oni, uz pomoć brojnih volontera, nastoje pomiriti civilizacijski napredak i očuvanje ptičjeg fonda. Neprocjenjivu pomoć pritom im pružaju lokalni ribari, koji sustavno prenose vlastita zapažanja.

Hrvatska i Slovenija već su prije provele zasebna promatranja i poduzeli mjere upravljanja ptičjim staništima, ali bez zadovoljavajućih rezultata. A sad su se organizacije, okupljene u program “Natura 2000”, udružile kako bi se poboljšao status zaštićenih pograničnih staništa i osiguralo stabilno stanje jedinki u tamošnjim jatima.

Zahvaljujući elektroničkim oznakama na nogama može se pratiti kretanje ptica tijekom sezone parenja, pa je tako lakše otkriti gnijezda i broj jaja u njima, te pratiti proces hranjenja, vrijeme zadržavanja na određenim mjestima i veze među kolonijama unutar promatranog područja.

Svoje spoznaje znanstvenici konstantno pretaču u ciljana predavanja, izložbe, foto i video materijale, informativne panoe uz staze kroz šljunčare – sve što pomaže povećanju svijesti o potrebi aktivne zaštite crvenokljune čigre u njezinu prirodnom okolišu.

Dio toga slikovnoga blaga dobrohotno su nam ustupili za izradu ove reportaže.