Monotema – Dalmatinska majka svih kadulja

 

Brojna istraživanja pokazala su da je kadulja na ovim prostorima prisutna više od sto tisuća godina.

 

dlačice

Istraživanja koja povezuju nekoliko prirodoslovnih instituta potvrđuju teoriju o podrijetlu  i kvaliteti biljke. dr. sc. Zlatko Liber s Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu opisuje strukturu kadulje: ” Zanimljivo da su kod kadulje ta eterična ulja smještena u dlakama koje imaju jedan dugačak stalak i završavaju jednom kuglom punom eteričnih ulja. Izgledaju kao vodotornjevi, samo u toj kugli nije voda nego je smjesa tih raznih spojeva koji čine eterična ulja.”

Biološki odsjek Prirodoslovno- matematičkog fakulteta u Zagrebu proveo je opsežno istraživanje na  50 populacija ljekovite kadulje duž jadranske obale. Mikrosatelitni biljezi otkrili su da one na srednjem i južnom Jadranu imaju veliku genetičku varijabilnost, a to znači odličnu prilagodljivost uvjetima okoliša.

 

kartaTa genetička raznolikost ujedno potvrđuje dugotrajnu prisutnost biljke na tome području – više od  sto tisuća godina, što je čini autohtonom biljkom.

Crvene točke na karti su mjesta najveće genetičke varijabilnosti – dakle, upravo gdje je kolijevka ljekovite kadulje, u Dalmaciji. Bijela boja označava siromašne populacije male genetičke raznolikosti, što znači da to nisu prirodne populacije, već su ih donijeli ljudi.

dr. sc. Zlatko Liber objašnjava do čega su sve došli u istraživanjima: ” Kad smo u analizu uključili i apeninske populacije, bilo je zanimljivo vidjeti kojim populacijama s ove istočne obale su genetički najsličnije. Za očekivati je bilo da su najsličnije sjevernim populacijama i da su one povezane današnjom  kontinentalnom vezom.

 

2177kadulja

Baš suprotno, pokazalo se da su apeninske populacije najsličnije tim južnim dalmatinskim populacijama, koje su geografskom udaljenošću najbliže, a trenutno su odvojene morem. No, ako se zna da je prije nekih 10 000 godina cijeli sjeverni Jadran bio kopno. Na ovaj način smo pokazali da su ove biljke u prošlosti bile međusobno povezane i da potječu iz istog genetičkog pula.”

Istražujući dalje staništa Salvije officinalis, znanstvenici su došli do neobična otkrića: na cijeloj se jadranskoj obali razlikuje 19 vrsta kadulje. Ona grčka, službenim imenom Salvia fruticosa, nalazi se još samo na jednome mjestu: otoku Visu. Odakle je donesena? Jesu li je ljudi zasadili, s obzirom na to da to nije njezino originalno stanište? Jesu li je donijeli iz nekih drugih predjela? Jesu, i to je bio jedan od ključnih dokaza kojim je potvrđena povijesna teza da su  u 4. st. prije Krista Grci kolonizirali taj dalmatinski otok. Izvrsna suradnja biologije i  povijesti!