Zaštita životinja u mađarskim školama

 

ANIMAL_PROTECTION1a

Društva za zaštitu životinja godinama se bore da bi spriječile mučenje životinja.

Sada tomu pomažu mjere mađarske vlade. Za zadatke zaštite životinja u 2016. su izdvojili 40 milijuna forinti. Tim novcem se nastavlja steriliziranje pasa u skloništima, osuvremenjivanje živoderskih stanica i skloništa za životinje, kao i informiranje stanovništva o odgovornom držanju životinja.

U idućem polugodištu na Veterinarskom fakultetu počinje izobrazba veterinara specijalista, uz što će zaštita životinja biti obavezni predmet. Rektor Veterinarskog fakulteta PÉTER SÓTONYI tim je povodom izjavio: ˝Naša je odluka da ove godine zaštita životinja od fakultativnog postaje obavezni predmet.˝

Za vrtićku djecu i školarce izrađena su posebna knjiška izdanja koja im i ove školske godine pomažu da se obrazuju u osobe koje se brinu o dobrobiti životinja. Od 2010. godine zaštitarima životinja i civilnim udrugama koji se tom djelatnošću bave pripalo je gotovo tri milijarde forinti. Od uvođenja identifikacijskog čipa, broj pasa lutalica opao je za jednu trećinu i danas već 70 posto njih nađe vlasnika.