Eko Koprivnica

 

Uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost gradsko komunalno poduzeće u Koprivnici u zadnjih je godinu gada uspjelo provesti i neke nove zanimljive projekte. Nabavili kamion koji ima dvije komore za dvije različite vrste otpada, kante u središtu grada imaju također odvojene spremnike za nekoliko vrsta otpada. A tu su i kante, tzv. Bigbelly, s ugrađenim računalnim sustavom. Time je Koprivnica  uvrštena na kartu svjetskih ˝pametnih gradova˝, poput New Yorka i Bostona. Za sada 47 gradova diljem svijeta imaju ovakve pametne kante.

 

Novinarka: Zrinka Krešo

Snimatelj: Ivan Kovač

 

ko-koprivnica-4
Koprivnicu svakako možemo istaknuti kao ogledni primjer uređenoga grada u Hrvatskoj. Grad je urbanistički i krajobrazno šarmantan, ali i veoma čist. Gradska čistoća ovdje svako malo uvodi neke novotarije koje pridonose ovakvoj slici grada. Ali paze i na to da novi sustavi budu ekonomični i ekološki. Kamion za odvoz smeća ima ugrađene dvije odvojene komore, tako da u jednoj vožnji prikuplja dvije vrste različitog otpada.

Rukovoditelj sektora komunalnih djelatnosti PETRICA KOŠTIĆ objašnjava: ˝Bio je problem s biorazgradivim otpadom gdje smo imali predaju putem posuda i predaju putem dodatnih zelenih vreća. Dakle, vi na kompostištu morate ga razvrstati. I to u ljetnim mjesecima zna biti jako neugodan posao. Onda ovim kamionima u jednu komoru prikupljate biorazgradivi otpad iz kanti, a u drugu odvojite vreće i posebno ih istovarujete, što kasnije puno olakšava rad na kompostištu kad se te vreće moraju strgat i dalje nastaviti postupak kompostiranja.˝

Računica je jednostavna. Korištenje ovakvoga kamiona dugoročno znači uštedu. Svakako treba naglasiti kako odvajanje otpada već u kućanstvima sve više postaje imperativ. Jer zastrašujuća brda od smeća na kraju gradova više jednostavno ne mogu funkcionirati. Reciklažna dvorišta mnogo su bolja rješenja…

eko-koprivnica-3

Kako bi se poticalo građanstvo na razmišljanje o ekologiji, u gradskoj jezgri postavljeno je 30 novih koševa za odvojeno prikupljanje otpada. Plavi je otvor  za papir, žuti za plastiku, a zeleni za ostali otpad…

Bigbelly je sustav za pametno zbrinjavanje otpada i recikliranje na javnim površinama. Radi na solarni pogon. U svijetu nisu novost, ali u Hrvatskoj je za sada jedini primjerak.

Gospodin KOŠTIĆ nastavlja s objašnjenjima: ˝Vi u ovom jednom spremniku koji je zapremine 120 litara možete ubaciti 700 litara otpada i on će preko preše koja ga pogoni, preko solarne energije, taj otpad sabiti na petinu njegovog prvotnog volumena. Mi dobivamo informacije kad se spremnik napuni. Pražnjenje obavljate, dakle, prema potrebi a ne da svaki put idete obilaziti i gledati da li treba prazniti ili ne treba.˝

Praksa je pokazala kako ova pametna kanta reducira operativne troškove komunalne službe do 80 posto.

A koliku će dobrobit imati obitelji koje su odlučile nakompostere? Naime, 500 posuda za kompost podijeljeno je kućanstvima s malom okućnicom. Među njima je i ono KRUNE VRANARA koji kaže: ˝Budući da ja imam manju okućnicu, vidite travu, voćkice i par gredica vrta ja sam se odlučio, budući da već i prije kompostiram na klasičan način, odlučio sam se za taj komposter da na jedan moderniji način i praktičniji kompostiram kvalitetnije.˝

eko-koprivnica-1

Komposter je zatvorena kutija s otvorima za zrak. Životinje ne mogu do otpadaka. S ovakvom posudom dojam cijeloga vrta je uredniji. Računa se i na to i da bi odvoz komunalnog otpada mogao biti manji, jer većina onoga što je biorazgradivo sadaće se iskoristit za gnojidbu vrta.

˝Kompostiranje biootpada˝ pilot je projekt koji treba pozdraviti. Akcije ovakvoga tipa u gradu od 40 tisuća stanovnika lakše je provesti, ali također i rezultati su brže vidljivi.

Koprivnica se, dakle, definitivno svrstala među vodeće gradove u Hrvatskoj kad je riječ o očuvanju okoliša.