Proširenje korita Dunava

 

Od proljeća je krenulo jaružanje riječnog korita dunavskog rukavca Bezerédi unutar mađarskog Nacionalnog parka Dunav-Drava. Cilj je izbaciti dovoljnu količinu nanesenog kamenja, mulja i otpada, kako bi se tome rukavcu vratio prvobitan izgled, te osigurao povratak visoko zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, koje to područje čine vrijednim u ekološkom smislu.

Svrha je projekta izvedba multifunkcionalne drenažne strukture, kako bi se poboljšala kvaliteta vode, a Dunav na tome mjestu dobio sigurniju regulaciju odgovarajućeg protoka vode i predvidljiviji vodostaj, pogotovo u doba velikih kiša ili suša. Tako bi se uravnoteženom opskrbom okolnog tla vodom i u doba iznimno visokih ili niskih vodostaja ublažio i nepovoljan učinak klimatskih promjena.

Kako se na tome mjestu taloži i većina sedimenta koji nužno prati slatkovodne tokove, to utječe na slabljenje kvalitete vode te smanjuje brojnost i raznolikost ribljeg fonda. Ovim zahvatom trebali bi se stvoriti povoljniji uvjeti za ribolov, a planira se uvesti i nekoliko staza za veslačke sportove.