Tokaj, pokusna berba

 

Tokaj2

Ove godine bilo je puno sunca, pa su već i pokusnu berbu započeli ranije. Mjesec dana prije uobičajenog roka u Tokaju su brali muškatno grožđe.

S jedne parcele nasumce uberu deset grozdova. Uzorak stane u jedno malo vjedro. Potom grozdove odnose u laboratorij gdje izmjere stupanj kiseline i sladora. Ako je dobivena vrijednost odgovarajuća, grožđe se može ubrati. ZOLTÁN BIHARI, ravnatelj Vinogradarskog i vinarskog istraživačkog instituta vinorodnog kraja Tokaj, kaže:  ”Možemo odrediti kakva će biti berba, kada se može očekivati optimalno vrijeme berbe, kada je uputno početi s branjem grožđa.”

Analize zasad pokazuju da na samom početku jeseni berba može započeti i na više područja. Gotovo svugdje mjere visok stupanj sladora, što znači da je urod dobre kvalitete. U laboratoriju istraživačkog instituta grožđe najprije prešaju, potom izmjere sadržaj sladora, a kasnije kiseline. Tim postupkom može se utvrditi stupanj sladora u moštu, a postupak traje jedva pola sata.

Laborant u Institutu Tokaj SÁNDOR NAGY pojašnjava: ”Trebamo to sve izmjeriti kako bi proizvođač znao odgovara li već zrelost, može li početi berbu, ili treba još čekati s proizvodnjom vina.” Odgovarajuća kiselina je između 5 i 8 grama po litri, a stupanj sladora je dobar iznad 19 stupnjeva u moštu. Ove godine su na mnogim parcelama izmjerili vrijednosti i do 22 stupnja.