Moderni stanovi u bivšoj pivovari

 

Pivovara2

 

Arhitektima je prenamjena starih građevina velik izazov. Sve im se rjeđe pruža prilika ostvariti i dati nešto novo. U Augsburgu su jednu pivovaru nedavno pretvorili u iznimno bogatu, slobodnofinancirajuću, elitnu stambenu četvrt.

Stare se zgrade te gradske četvrti i ostaci pročelja pivovare danas skladno susreću sa suvremenom arhitekturom. Arhitekti su vodili računa čak o silueti bivše pivovare, otkriva jedan od autora ALBERT BLAUMOSER: ˝Sva ta obilježja snažan su znak, jedan svjestan neizbrisiv izraz, a sva ta obilježja ovdje hrabro istupaju i tvore neki svoj osobiti jezik, neki dosada neviđeni arhitektonski jezik. Ovdje želimo stvoriti mjesta koja imaju svoj vlastiti identitet.˝

U to spadaju i gradski vrtovi. Zdravi su za gradsku klimu, a i za novu razinu životne kakvoće ovdašnjih stanara, objašnjava krajobrazni i parkovni arhitekt ROLF LYNEN: ˝Imamo razne elemente, primjerice, uzeli smo grb grada Augsburga, crveni vrt, zeleni vrt i bijeli vrt. Ti su vrtovi strukturirani od elemenata živice, ali i od elemenata parkovne umjetnosti, od elemenata perivojne umjetnosti i vrtne povijesti. Ta se lijepa tema odražava i ovdje, upravo u izgledu ovih vrtova.˝

Kontrasti su izraziti, više je nego zoran sukob starog i novog. Augsburgškim se gradskim ocima sve to očito jako sviđa, a i stanarima.