50 godina Milenka Matanoviča, MSUM

 

Riječ OHO sažima riječi oko i uho, a istodobno odražava iznenađenje zbog neočekivanog otkrivanja različitih vidova stvarnosti. Tako se nazvala skupina jugoslavenskih umjetnika 60-tih godina prošloga stoljeća, sa sjedištem u Sloveniji.

Najprije su objavili mnoge knjige i druge publikacije, sustavno ih obilježavajući pamtljivom oznakom OHO, da bi napokon tim imenom nazvali čitav pokret. Svojim djelovanjem dali su veliki doprinos i pečat slobodarskim tendencijama što su se tih godina munjevito širile u cijelome svijetu.

Osnivač, kipar Marko Pogačnik – danas jedan od UNESCO-vih umjetnika za mir, okupio je tada istomišljenike među piscima, slikarima, performerima, koji su se posvetili istraživanju različitih umjetničkih izraza, artikulirajući ih jezikom konceptualne umjetnosti, vizualne i konkretne poezije, mail arta… Kako će prilikom jedne izložbe u zagrebačkom MSU naglasiti, posrijedi je bila vizija drugačijeg svijeta i neantropocentričnog pogleda na svijet. Važno je bilo vidjeti kako se umjetnost uklapa u životne procese i ima svoju konkretnu ulogu.

Među prominentnim imenima koji su činili skupinu OHO, kao što su Iztok Geister Plamen i Marijan Ciglić, a kasnije Andraž i Tomaž Šalamun, Franci Zagoričnik, David Nez, bio je i Milenko Matanovič. Njemu posvećena izložba ˝Valovi˝u Muzeju suvremene umjetnosti (Muzej sodobne umetnosti) u Ljubljani, moći će se razgledati do 24. lipnja 2018.