Arheološka plaža u Umagu

 

sipar1

Naoko običan kamen. 200-tinjak metara duga morska sprud. Dio javne plaže u umaškom naselju Zambratiji . No to kamenje skriva pravo arheološko bogatstvo.

S jednistvenim zidanim strukturama ubraja se među rijetke lokalitete vojnog karaktera specifičnima za rani Bizant.

BRANKA MILOŠEVIĆ, voditeljica projekta ”Konzervatorsko-restauratorski radovi na arheološkom lokalitetu Sipar, pojašnjava: “On je važan  zbog vojne obrambene arheološke linije, masivnosti zidova, pentagona, položaja bizantskih, kasnije karolinških vojnika koji su tu obitavali. Ima i prednost i nedostatak. Plima prekriva morem sve do zidova, ima nemogućnost dolazaka, odlazaka. Ima tu romantičnu notu, morate imati obzira prema njemu.”

Još se vode jezične rasprave o Siparu, Siparini ili ruševini, ali kao Saparis spominje se u sedmom  stoljeća. No jedna je poveznica vrlo jasna. I u  grbu grada Umaga dvije su kule – jedna je upravo siparska, a druga umaška. Neraskidiva je to veza dvaju gradova – kada jedan nestaje, drugi nastaje. I da bi se sačuvalo, podsjetilo na tu poveznicu, krajem 2013-e počeli su konzervatorsko-restauratorski radovi. Na jesen kreće druga faza, no najzahtjevnija bit će posljednja koja uključuje veliko arheološko istraživanje. Plan je da se  Sipar zajedno s Katorom objedini u jedan arheološki park. Želja je varolarizirati, istražiti i očuvati cijeli lokalitet kako bi se dobilo na turističkom značaju.