Ples uz Downov sindrom

 

U Beču je prije pet godina utemeljena iznimna plesna kompanija: I Dance Company. Cilj joj je socijalna inkluzija osoba s Downovim sindromom. Inkluzija nadmašuje pojam integracija i znači da društvo prihvaća svaku osobu, bila ona hendikepirana ili ne, u punoj individualnosti, a i ona potpuno može sudjelovati u društvu. Upravo to ostvaruju umjetnice i umjetnici ove skupine bilo s Downovim sindromom ili bez njega – zajedno izvode  plesove i igrokaze na vrhunskoj razini.

 

Autor:  Günther Ziesel

Snimatelj: Marcel Lehmann

 

Down2

 

Pokus I Dance Company za sljedeći nastup… Program se zove “U ime ljubavi” na tekst Petera Turrinija. Režira Bea Vavken. Koreografiju je ostvarila s mladim plesačicama i plesačima. Članovi ove plesne skupine imaju između 15 i 25 godina. Ne moraju plaćati izobrazbu! Tko upadne u Company, plaćen je za svaku predstavu.

Ovo je prva inkluzivna plesna kompanija na svijetu, u kojoj rade isključivo profesionalci. Umjetnička voditeljica Bea Vavken kaže: “Nikada se nisam time bavila… Downov sindrom… Koliko kromosoma?… Je li to hendikep?… Od početka sam te ljude prihvaćala kakvi su… I dokazali su se kao vrhunski plesači, plesačice i ljudi.”

Visoka umjetnička razina kompanije potvrđena je na “Down Syndrom Festivalu” u Beču 2013.

Down1

Uvodi se posve nov odnos s hendikepiranima: tu nije težište na sućuti ni na pokušaju “stvaranja normalnosti”, naglasak je na iskrenom i kritičnome priznanju talenta i umjetničkog nadahnuća. Za taj je Festival ugledni austrijski dramski pisac Peter Turrini napisao plesno djelo  “Koraci”  (Schritte)  na glazbu Kyrre Kvam.

PETER TURRINI govori kako je došlo do toga: “Sve je počelo prije tri godine – da bih, kao većina ljudi, sučeljenih s mladiman koji imaju Downov sindrom, sve to sagledao iz socijalnog aspekta. Uskoro sam uvidio kako tu nije riječ o terapeutskome plesu, nego i radu nastaje grupa koja je doista na putu umjetnosti. Ne svi, ali se malo – pomalo iskristaliziralo sve više profesionalnih, talentiranih plesača i plesačica.”

Govori plesačica NICOLE INNREITER: “Kad plešem ‘U ime ljubavi’, divno se osjećam. Kad god sam na pozornici i kada plešem, osjećam se slobodnom.”

down3

Druga plesačica MAGDALENA TICHY kaže: “Imam svoje snove. Sanjam da ću se jednom i ja udati i roditi, ali sam u zbilji ovdje. Plešem, imam posao, ali možda…  jednom u budućnosti.”

Članovi opisuju na mrežnoj stranici svoje plesne skupine kako doživljavaju taj umjetnički rad: “I Dance” nije udruga ni klub – nego trenutak kad se ostvaruje naša fantazija i svi je skupa doživljujemo.

Nakon lanjskoga gostovanja u Berlinskom ansamblu, “I Dance Company” sad će u lipnju opet gostovati u Berlinu kod Clausa  Peymanna s “Koracima” Petera Turrinija.