Obnovljeni dvorac Andrássy u Tiszadobu

 

Castle in Tiszadob1a

 

Godina ma prije obnove dvorac u Tiszadobu na sjeveroistoku Mađarske stajao je prazan. Palaču građenu krajem 1800-tih godina za vrijeme I. Svjetskog rata su opljačkali, kasnije podržavili, a potom je služila kao dječji dom. Obnova zgrade i pripadajućeg joj parka započela je 2011. godine, a u ljeto 2016. je završena. Međutim, prijašnji vlasnik je nije mogao držati u funkciji.

Sredstvima od 2,2 milijarde forinti iz Europske unije i mađarskih domaćh izvora restaurirali su unutarnje prostore i kupili namještaj koji odgovara vremenu nastanka dvorca. Obnovljen je i park od 15 tisuća četvornih metara koji okružuje građevinu.

Mještani se nadaju da će atrakcija privlačiti turiste, što će pokrenuti razvoj i dalje unapređenje života čitavog sela.

Prema planovima, posjetitelje će u dvorcu kroz čitavu godinu dočekivati stalne i prigodne izložbe i razni programi.