Opasna mikroplastika

 

Mikroplastik 5a

 

Vodeni rak mirno šeće plićakom, nesvjestan da ga vrebaju oči znanstvenika – jer je dio životinjske populacije izrazito podložne onečišćenju mikroskopskim plastičnim česticama. One se nakon nekog vremena talože u utrobi. A stručnjaci Sveučilišta u Bayreuthu upravo su utvrdili da su upravo njima onečišćene mnoge bavarske rijeke i jezera.

Najviše su ih utvrdili u jezeru Starnberg. Tih čestica ima i u Chiemseeu, Altmühlu i Dunavu.

Na Sveučilištu u Erlangenu pokušavaju utvrditi koliko su te čestice doista opasne.

Profesog nanomedicine CHRISTOPH ALEXIOU pojašnjava: ˝One se dugo talože u tijelu, bilo da ih ono tolerira, ili reagira upalnim procesima i nesnošljivošću…“

Čestice su to koje nastaju ponajprije od plastičnog otpada. Nanočestica ima također u kremi i zubnoj pasti. Bavarska ministrica okoliša ULRIKE SCHARF nastoji to dokinuti: ˝Želimo senzibilizirati industriju da jasno opiše svoje proizvode, da odustane od mikroplastike, kao što se već odrekla štetnih tvari na nekim područjima djelovanja.˝

Kako bi se i samo potrošači osvijestili u pogledu provjeravanja rabi li se mikroplastika u proizvodima koje kupuju, ministrica će se aktivno zauzeti za bolju informiranost. Naime, dosad su takve podatke tiskali sitnim slovima, prikrivajući njihov stvarni sadržaj. Odsada bi oni morali biti vidljivi na ambalaži.