Budimpešta – šareni grad

 

colorful city3a

 

Prošle godine u središtu Budimpešte, na festivalu Šareni grad, deset je zabata dobilo novo ruho. Žitelji glavnog grada s radošću su prihvatili djela koja su ponegdje velika i nekoliko stotina četvornih metara. Suradnjom državnih, lokalnih, poslovnih i civilnih institucija i udruga mladi umjetnici ove godine mogu oslikati već 11 zabata. Slike moraju predstaviti hungarikume, odnosno mađarske zaštićene proizvode kao što je na primjer vino tokajac.

Grupa Šareni grad je po poljskom uzoru izmislila festival koji se u osnovi oslanja na oslikavanje zidova, što već postoji i u brojnim europskim velikim gradovima. Nove slike budimpeštanskih zabata izrađivat će od 24. kolovoza, kroz mjesec dana.

 

NOÉMI NÁDUDVARI, umjetnička kuratorica, Grupa ˝Šareni grad˝ o projektu govori: ˝Ovo je veoma dug proces, od planiranja i ishođenja dozvola, dok se ostvari na zidu. Uvijek je jako uzbudljivo što će u stvarnosti postati od onoga što smo vidjeli na crtaćem stolu.˝

Po odabiru Zatvorenog dioničkog društva Mađarski turizam tri zida će oslikati inozemni umjetnici, prikazujući Mađarsku iz svog kuta gledanja. Stvaraoci će diljem grada u različitim stilovima izraditi svoje slike, a u tematici hungarikuma će dobiti posve slobodne ruke.

Prva, ˝najavna zabatna slika˝ može se vidjeti u srcu tzv. kvarta ruševnih krčmi, u budimpeštanskoj ulici Kazinczy, a ostala djela će biti gotova do 25. rujna, za otvorenje Zemaljske poljoprivredne izložbe i sajma.