Slavonski Brod između energije i ekologije

Slavonski Brod krajem ožujka opet je postao udarna vijest u Hrvatskoj. Razlog: zagađena voda. A mi smo krajem veljače snimili reportažu o problemima koje stvara rafinerija na Savi već godinama. Pravi je trenutak za temeljit pogled unatrag – i unaprijed.

 

Slavonski i Bosanski Brod do Domovinskog su rata bili u jednoj državi, a sada su u dvjema. Nekad su u rafineriji na obali rijeke Save sa strane Bosne i Hercegovine radili stanovnici obaju gradova.

Rafinerija je nastradala u vrijeme rata i nije radila do 2008. Kad je obnovljena, počeli su problemi s onečišćenjem zraka u Slavonskom Brodu i protesti Slavonaca na hrvatskoj strani. Prije rata rafinerija je  koristila laku, libijsku naftu, a sada koristi rusku, koja mnogo više otpušta ne samo nesnosan miris sumpora, već i nečiste lebdeće čestice u zrak. Zrak naravno ne poznaje granice, smrdi i na bosanskoj strani, no oni se ne žale jer je rafinerija za mnoge od njih jedini izvor zarade.

Kako postrojenja rafinerije rade na mazut koji je najveći izvor lebdećih čestica, krajem prošle godine dvije su države potpisale protokol koji omogućava plinifikaciju bosanske rafinerije hrvatskim plinom pa je za očekivati da bi se do kraja ove godine kad bi taj projekt  trebao biti dovršen, problem Slavonaca sa zagađenim zrakom, ako ne nestao, a onda barem smanjio.