Nepokorena šuma i Radovan Ivšić

 

Ivsic Nepokorena2

Šuma je tema projekta zagrebačkoga Muzeja suvremene umjetnosti, posvećena velikom nadrealističkom pjesniku i dramskom piscu, Radovanu Ivšiću.

Početak je priče u lugarnici na Medvednici kamo se Ivšić, protestirajući protiv tadašnjega režima koji ga je zabranjivao, povukao prije odlaska u Pariz 1954. Šuma postaje njegov topos od kojega sve potiče i s kojim sve završava – i umjetnost i svakodnevica.

“On je čovjek šume. Victor Hugo je rekao da postoji čovjek-ocean, tako je Radovanov element bila šuma”, kaže ANNIE LE BRUN, pjesnikova životna družica i koautorica izložbe

Povijesna je činjenica Ivšićevo i Bretonovo druženje u nadrealističkim europskim događanjima. No manje je poznato kako se intenizvno zanimao i za narodnu baštinu, pisao o ljepoti prirodnih oblika, prijateljevao s naivnim umjetnikom Matijom Skurjenijem, sam fotografirao. “Nepokorena šuma” svojevrsni je kolaž koji, 6 godina nakon smrti, donekle rekonstruira Ivšićeve životne i umjetničke svijetonazore i pokazuje njihovu aktualnost.

Koautorica izložbe, ravnateljica MSU SNJEŽANA PINTARIĆ pojašnjava koncept: “To nas sve nekako povezuje sa nekim današnjim situacijama ugroženih šuma, ugroženih prašuma. Kada sam razgovarala sa Ivšićem on je rekao da njega duboko iskreno brine to što se događa sa šumama.”

Poruka otpora prema stalnoj destrukciji i pomirenje između civilizacije i prirode – poruka je ovoga likovno-poetskog hommagea velikome nadrealističkom pjesniku i dramskom piscu.

Ova izuzetna izložba može se pogledati od 24. rujna do 22. studenog 2015.