Cerkovna ordninga Primoža Trubara

 

Ordninga2

 

Crkveni poredak (Cerkovna ordninga) tiskan je u Tübingenu 1564. u 400 primjeraka, što je za slovenske protestante bila najmanja moguća naklada. Kada je knjiga nastala, bio je to čin otpora, stoga ju je tadašnji zemaljski knez dao zaplijeniti.

Dugo se smatralo kako jedini sačuvani primjerak čuva Vatikanska knjižnica. No u jednoj od njemačkih knjižnica amaterski istraživač starih knjiga, nedavno je pronašao još jedan. 

ULRICH-DIETRICH OPPITZ govori kako je došao do njega: “Tražio sam tiskovine otisnute prije 1500.godine. A zatim sam našao tiskane materijale u kojima je bila i Cerkovna ordninga.”

Crkveni poredak, koji je dugo bio na indeksu zabranjenih knjiga za katolike, napisan je na visokom književnom slovenskom jeziku. Knjiga, koncipirana kao statut Crkve na slovenskom jeziku, regulirala je odnose u crkvenoj  hijerarhiji. Biskup Evangelističke crkve GEZA ERNIŠA kaže: “Ovaj je nalaz svakako od iznimne važnosti i ova knjiga svjedoči koliko su slovenski protestantizam i slovenska reformacija  bili aktivan dio svakodnevnog života slovenskog čovjeka.”

U Crkvenom poretku Trubar je progovorio i o slovenskom jeziku kao jeziku liturgije. U knjizi je Trubarova politička filozofija, govori o državi i zakonima. Znanstveno-istraživački centar Slovenske akademije znanosti i umjetnosti za sada je predstavio samo snimke novog nalaza. Dr. KOZMA AHAČIČ s Instituta za slovenski jezik ZRC SAZU svjedoči: “Primjerak se nalazi u jednoj njemačkoj knjižnici – na žalost, ne žele je imenovati iz financijskih razloga, no to je ipak možda i šansa za Sloveniju: ako postoje financijski razlozi, možda će biti zainteresirani te se vjerojatno odlučiti za prodaju knjige do svibnja 2014.”

Crkveni poredak (Cerkovna ordninga) prvi je slovenski crkveno-pravni tekst.