Andrássyev kip vraćen Budimpešti

 

andrassy-statue5

Na budimpeštanskom Kossuthovom trgu do 1945. godine stajao je originalni kip Gyule Andrássya na konju. No, nakon Drugog svjetskog rata uklonili su ga i rastopljenog koristili u izradi golemog kipa Staljina, kojega su 1956. godine srušili revolucionari.

Sada je prema izvornim planovima kip konjanika ponovno izrađen.

Po riječima Istvána Tarlósa, gradonačelnika mađarskog glavnog grada, tako je završeno razdoblje dulje od 70 godina u povijesti Parlamenta i trga koji ga okružuje. Dodao je da obnovu Košutovog trga možemo smatrati završenim jer mu je vraćeno stanje od prije Drugog svjetskog rata.

Gyula Andrássy je 1860-tih godina bio mađarski premijer, kasnije je postao austrougarski ministar vanjskih poslova. Imao je značajne zasluge u stvaranju samostalnog, modernog mađarskog državnog sustava, kao i u tome što su se Pešta i Budim razvili u velegrad europske razine.