Starovjertvo i starovjerci u Sloveniji

STAROVERSTVO1 O starovjercima ne bismo znali ništa da ih nakon duge šutljivosti nije razotkrio Pavel Medvešček. Šutio je zbog prisege zadnjemu starovjercu.

PAVEL MEDVEŠČEK, etnolog  i istraživač starovjeraca o prisegi kaže: “Jer ako ćeš prekršiti prisegu, doći će daždevnjak i pregristi ti grkljan. ”

Šutljivost je mogao prekinuti kada je mjesec svoj izbočeni dio okrenuo prema zemlji. Starovjerci su naime vjerovali prije svega u snagu prirode, sunca, mjeseca… Glavno božanstvo im je bila Nikermana. To je bila “prasila”, koja je živjela na nebu. Vjerovalo se još u  zduhače, vjetropirasta bića, zatim duhove kuće, vode, dreveća…Sveto glazbalo je bila frula. Kabrcu, malo glazbalo kojim su se služili imao je samo dehnar i to je bilo njegovo vlasništvo.

Dehnar je vođa, koji je prilikom imenovanja dao prisegu na posebnom tronošcu…

PAVEL MEDVEŠČEK, etnolog  i istraživač starovjeraca, pojašnjava: “Ovo je kolimber, tronožac gdje je prisegu dao vođa starovjeraca. U tom kamenu je komad drveta od zlatne kiše,Laburnum, a u drvetu je oblutak  iz Soče i mač.” U povijesti starovjeraca bilo je trinaest “dehnara”, zadnji je umro pedesetih godina…

DARJA SKRT, autorica izložbe u Goriškom muzeju kaže: “Ono što je za mene vrlo značajno jest taj odnos prema transcedentalnom. Da se ne traži više institucionalnih okvira, nego da se traži unutar sebe. To znači individualni kontakt sa samim sobom.” …i s prirodom u zabačenim brdskim selima u dolini Soče.

Etnološka zbirka Pavla Medveščeka, Goriški Muzej, Grad Kromberk, Nova Gorica Izložena za javnost do 31. listopada 2014