Virtualni muzej slovenskog rudarstva

 

VIRTUALNI MUZEJ RUDARSTVA 2

U Trbovlju, gdje se smeđi ugljen već nekoliko godina više ne iskopava, otvoren je prvi i jedini virtualni muzej rudarstva u Sloveniji, s podnaslovom ˝4. dritl˝.

Kreatori muzeja žele sačuvati kulturnu baštinu, što se stvarala uz rudarstvo, a između ostalog i jezik, kako potvrđuje VESNA JESIH iz Radničkog doma Trbovlje: ˝U našem muzeju želimo prikazati više od dva stoljeća dugu povijest rudarstva, koja je u suštini davala kruh cijelom Trbovlju, jer je i sva industrija najčešće bila povezana s rudarstvom.˝

Postavljen je pravi rudarski rov, u kome se mogu razgledati alati, što su ih koristili rudari te sistem rudarskih potpornja. Kustos BOGDAN ŠTEH provodi posjetitelje pokazujući: ˝Sada smo na čelu našeg rudnika, tamo gdje se kopala ruda i budući da je ovo virtualni muzej rudarstva, kod nas kopaju rudari na hologramima.˝

Virtualne naočale omogućavaju vam šetnju po jami i vožnju jamskim vlakom, a virtualnu stvarnost nadopunjavaju i ljudi, koje je rudarstvo obilježilo na ovaj ili onaj način.