Projekt ZaSve protiv svake diskriminacije

Projekt protiv diskriminacije internacionalnog imena “4All” (ZaSve) nedavno je proveden u Sloveniji. Posebno su zanimljive bile iskustvene radionice za one koji se u radu susreću s ranjivim skupinama.

 

Organizatori akcije, koja je u Sloveniji zaživjela u domaćoj jezičnoj varijanti “ZaVse”, vjeruju u društvo jednakih prilika i mogućnosti upravo za sve ljude. Namjera im je bila propitati delikatan problem, kakav svagdje predstavlja prevencija i smanjenje diskriminacije protiv najranjivijih društvenih skupina: osoba s invaliditetom, socijalno ugroženih, migranata i izbjeglica, pripadnika romske, pa i LGBT zajednice.

Širom zemlje su organizirali više od 50 radionica za socijalne radnike, članove relevantnih udruga i volontere čiji je posao konkretna pomoć izravno pogođenim osobama, te ujedno produbljivanje razumijevanja i podizanje svijesti o tome kako diskriminaciju prepoznati i spriječiti.

Jednu je od takvih radionica, pod naslovom “Iskustvo mijenja” (Experience Change), priredila Udruga studenata s invaliditetom. Ideja je vrlo zanimljiva i nadasve korisna: predstaviti različite vrste smanjenih fizičkih sposobnosti i provesti praktičnu obuku sa sudionicima tako da sami prođu kroz prepreke koje postavlja svakodnevni život.

Recimo, morali su se doslovno staviti u ulogu osobe s tjelesnim oštećenjem: snaći se u prostoru i riješiti geometrijske testove zavezanih očiju, naučiti čitati Brailleevo pismo, hvatati male predmete u boksačkim rukavicama, premostiti prijelaz s kata na kat ili presvlačenje u invalidskim kolicima…

Projekt je pratila i medijska kampanja, te su pripremljeni videozapisi namijenjeni prvenstveno nevladinim organizacijama i javnim ustanovama, čija je zadaća primjena zakona, pravodobno informiranje pojedinaca iz ugroženih skupina o pogodnostima ili promjenama postojećih pravila, omogućavanje zapošljavanja osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada.

Diskriminacija je čin koji slovensko zakonodavsto zabranjuje, ali u stvarnosti je sveprisutna, kao i drugdje u svijetu. Najčešće se odnosi na rasu, etničku pripadnost, jezik i kulturu, političku ili seksualnu orijentaciju, kako ističu aktivisti projekta “4All“.