Bavarska multikulturalna ordinacija

 

 

Multikulturpraxis 1aOtac i sin tek su prije tri mjeseca stigli iz Sirije u Waldkraiburg. Ne govore ni njemački ni engleski. Ozljedu zbog koje su došli u ordinaciju treba kontrolirati. Tu je od velike pomoći zdravstvena djelatnica Amina koja pomaže svojim znanjem arapskog jezika.

Dr. REDA AGHA iz Waldkraiburg govori: ˝Preuzeo sam praksu u Waldkraiburgu i vidio da tu ima puno gastarbajtera, a sadai izbjeglica.

U liječničkoj mi praksi sve više treba precizan opis bolova ili nesreće.

A oni ne znaju njemački. Zato sam ciljano tražio zdravstvene djelatnike koji znaju neke određene jezike.˝

Danas u njegovoj ordinaciji ima jedanaest djelatnika različitih nacionalnosti koji se koriste sa četrnaest jezika.