Posljednji naivci Podravine

 

Kad su Ivan Generalić i Franjo Mraz 1931.  prvi put pokazali svoja djela u Zagrebu, na izložbi Udruženja umjetnika ˝Zemlja˝ nisu ni slutili kako će njihovo posebno slikarstvo iz malog sela Hlebine u Podravini postati  poznati umjetnički  pravac naiva.  Od njih je i potekla ˝Seljačka slikarska škola u Hlebinama˝.  Naivna umjetnost postoji i u drugim zemljama, no ondje ima svoje specifičnosti.

 

Novinarka: Zrinka Krešo

Snimatelj: Ivan Kovač

 

Podravina (2)aU selu Hlebine mnogo toga podsjeća na slavne umjetnike naive, samouke seljake slikare. Tu je obiteljska kuća prvog naivca Ivana Generalića, u središtu mjesta je Galerija naivne umjetnosti Hlebine u kojoj su svoje mjesto našli svi relevantni slikari, od  tridesetih godina prošloga stoljeća pa sve do danas.

Svi oni svojim životom i radom vezani su uz Podravinu, kraj uz rijeku Dravu. Slikali su isključivo na staklu. Poznati su kao Hlebinska škola.

MARIJAN ŠPOLJAR, ravnatelj Muzeja grada Koprivnice, objašnjava: ˝Tu su  dimenzionirani likovi, likovi seljaka, seljakinja iz ovoga kraja. Tu je i predimenzionirani pijevac koji ima simbolička svojstva.˝

 

Ivan Generalić ima svoje posebno mjesto u Galeriji. On je prva generacija naivaca koji su postigli svjetsku slavu. Mnogi su, ponukani time, počeli slikati. Tako se naiva prenijela na tri generacije. Zlatno doba trajalo je do sedamdesetih godina.

 

Podravina (5)bDanas najstariji  slikar iz tog vremena živi u podravskom selu Gornja Šuma. Ime mu je Mijo Kovačić i osamdeset mu je godina.

O svom radu MIJO KOVAČIĆ, naivni umjetnik, kaže: ˝Imao sam svoj stil figura i imao sam svoj stil prirode jer tu je bilo jako podvodno tlo. Tu je bilo puno polave i tu su bili ribari, lovci, ribolovci i tako. Drava je tu bila. I onda sam ja te ribare slikao.˝

New York, London, Pariz  samo su neki od gradova u kojima je Mijo Kovačić izlagao. Kolekcionari iz Italije dolazili su u njegovo selo po slike. I danas njegova ulja na staklu postižu dobru cijenu. On je posljednji živući slikar stare škole.

Hlebinska škola živi i dalje. Najmlađi naivac danas ima 44 godine. Najčešći motivi su još uvijek oni podravski jer vizija sela i djetinjstva i dalje je u njihovu sjećanju. Jedan od njih je i Ivan Andrašić, slikar atmosfere.

IVAN ANDRAŠIĆ, naivni umjetnik, svoj rad ovako opisuje: ˝Mene atmosfera zanima gotovo impresionistički. Kako to Podravina djeluje ujutro, u podne. Kako se stapaju krošnje s nebom. I ja ne idem u detalje. Osjeća se i prisutnost ptica i životinja i svega. Ali ta temperatura slike, to je ono primarno što je moj senzibilitet takav da mi odgovara kao slikaru.˝

 

Podravina (8)b

U svojim djelima ima sve elemente naive, ali ima i različitosti. IVAN ANDRAŠIĆ ovako ih objašnjava: ˝Ja radim na staklu. Ostala je ta jedna tradicionalna tehnika Hlebinske škole. Međutim sad već radim drugačije: da nemam određene detalje u prvom i drugom planu nego se sve stapa. To je jedna izuzetno zahtjevna tehnika, ali morate neprestano okretati staklo, gledati što se događa, morate znati kada stati.˝

Rad Ivana Andrašića izložen je u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama zajedno s djelima njegovih učitelja.

I dok povjesničari umjetnosti smatraju da je doba naivne umjetnosti iza nas, čini se da u Hlebinama naiva u kulturnom, turističkom i ekonomskom smislu tek počinje.