Željezni otok za oceanografe

 

Kod Venecije, gdje je more duboko 16 metara, počiva na četiri čelična stupa oceanografska platforma Acqua alta (Visoka voda) kojom upravlja Zavod za istraživanje mora Talijanskog nacionalnog istraživačkog centra (ISMAR-CNR). Zavod već četrdesetak godina djeluje kao međunarodni referentni centar znanosti o moru, o oceanografiji, meteorologiji i o nadzoru i  praćenju zdravstvenoga stanja jadranskih voda.

 

Autor: Luigi Zannini

Snimatelj: Alessandro Crevatin

 

isle of steel4a

 

Među zidinama venecijanskog Arsenala, koji je bio vojno-pomorsko srce Mletačke Republike, sjedište ISMAR istražuje na Sredozemlju, te dalje oceanima i polarnim prostranstvima, evoluciju oceana, promjene klime, biologiju mora. Čini to s ciljem boljega nadzora kako čovjek iskorištava morske resurse. Proučava i onečišćenja mora.

Istraživači ISMAR-a sudjeluju u mnogobrojnim projektima koji se povremeno provode na Jadranu nedaleko od Venecije. Neki se projekti odnose na fizikalno-kemijska obilježja, kao što su prozirnost vode, temperatura, slanost, količina kisika, količina hranjivih tvari u moru… A neki na populaciju dviju vrsta planktona – biljnog i životinjskog.

Oceanografska platforma Acqua alta temeljni je referentni centar Zavoda. Postavljena je u ožujku 1970., a ime je dobila osobito katastrofalnoj poplavi  Venecije, nazvanoj Visoka voda.

Platforma je od obale udaljena petnaestak kilometara, a nalazi se ondje gdje je more duboko šesnaest metara.

isle of steel7a

Ima tri razine i ˝udomljuje˝ razne laboratorije, a može primiti do pet osoba. Neke dolaze iz stranih instituta, radi provedbe znanstvenih eksperimenata u ograničenome vremenskome periodu.

Inženjerka Zavoda ISMAR ANGELA POMARO uvodi nas u problematiku: ˝Znanstvenici su osmislili dalekosežna istraživanja na području znanosti o moru, a cilj im je spasiti Veneciju. Istraživanja su lijepo napredovala od prvih početaka, bilo je to godine 1970. Takva je sveobuhvatnainfrastruktura omogućila instalaciju bogatih znanstvenih instrumentarija – vidite ih oko nas…˝

Jedan dio tog instrumentarija služi za mjerenje meteoroloških podataka, a mnogi su dijelovi ispod razine mora. Njima mjere oceanografske podatke, primjerice podatke o valovima i morskim strujama, a mjere i morske razine.

Platforma ima strategijski položaj koji joj omogućava kontrolu mora, bure i vjetra scirocco, jer ti su vjetrovi važni za proučavanje visoke vode.

Čvrsta je to platforma. Izdržala je nevere poput one u prosincu 1979., kad joj je bila posve devastirana prva razina, na 7,5 metara od razine mora.

isle of steel6a

˝Navedeni su podaci skupljeni u stvarnom vremenu i u stvarnome vremenu dostavljeni su Zavodu i drugim znanstvenim sjedištima, jer Zavod za more ima brojne združene promatračnice uz jadransku obalu˝, nastavlja inž. ANGELA POMARO. ˝Izrađuju podatkovnu bazu koja uključuje podatke prvih šest postaja, a to su: postaja Paloma kojom upravlja centar u Trstu, platforma Acqua alta, centar S1 i  bova E1 kojima upravlja podružnica u Bologni, postaja Telesenigaglia pod upravom Centra u Anconi i postaja Gargano kojom upravlja centar Lesina.˝

Svi će ti podaci poslužiti znanstvenoj zajednici, ali ne samo njoj… Iako se za te podatke u prvome redu zanimaju znanstvenici, zanimljivi su i građanstvu.

Prve se procjene temelje na podatkovnoj bazi zvanoj ISMAR DATA. Mjerni podaci stavljeni su svima na raspolaganje, a to vrijedi i za prognostičke podatke koje Zavod skuplja u suradnji s drugim istraživačkim centrima.

Zavod za more donosi i druge nove potvrde, primjerice u domeni analize visine valova ili boljeg shvaćanje ekstremnih klimatskih događaja.