Nuklearni reaktor TRIGA

 

1966.godine u Podgorici kod Ljubljane počeo je raditi nuklearni reaktor TRIGA. Dio je instituta Jožef Stefan i već od samog početka ima značenje stjecišta nuklearnog znanja i istraživanja u Sloveniji.Ima važnu ulogu pri osposobljavanju operatera za nuklearnu elektranu u Krškom. Zbog njega Slovenci bar malo mogu biti zaslužni i za Nobelovu nagradu za fiziku, jer su u njemu testirani dijelovi akceleratora u Cernu, gdje je 2012.godine otkriven Higgsov bozon.

 

Autorica: Tatjana Markošek

Snimatelj: Aleš Živec

 

REAKTOR3

ImeTRIGA je kratica nastala od engleskih riječi:  Training, Research, Isotope Production, General Atomics. Slovenski reaktor za istraživanja TRIGA jedan je od rijetkih takvih reaktora u svijetu koji još djeluju. Prije određenog broja godina djelovalo ih je 66, a danas još samo oko 30.

Reaktori TRIGA nisu namijenjeni proizvodnji električne energije, poput reaktora nuklearnih elektrana, nego se koriste kao izvor neutrona i drugih vrsta zračenja u svrhe istraživanja, stoga su koncipirani drugačije nego reaktori u nuklearnim elektranama: manji su po dimenzijama i po snazi.

Voditelj reaktora TRIGA doc. dr. LUKA SNOJ vodi i posjete stručnjaka i ostalih zainteresiranih skupina i pokazuje: ˝Sada smo na reaktorskoj platformi. Ovdje je bazen sa vodom. To je demineralizirana voda, na dnu koje je jezgra reaktora. U jezgri reaktora nalaze se elementi za gorivo ovakvog oblika i u njima se nalazi uran. Između reaktora i nas je pet metara vode, koja nas štiti od zračenja.

REAKTOR4

To je stvarno jedan od rijetkih reaktora na svijetu, koga za vrijeme njegovog rada možemo gledati u oči, možemo tako reći, odnosno za vrijeme rada ga možemo gledati i raditi eksperimente te promatrati njegovo ponašanje.˝

Reaktor ima vrlo važnu ulogu u razvoju nuklearne tehnologije u Sloveniji. Tu se od samog početka obrazuju i osposobljavaju svi slovenski nuklearni stručnjaci te također i operateri jedine slovenske nuklearne elektrane u Krškom, sagrađene 1981.godine.

Nekada su u reaktoru za Onkološki institut proizvodili radioaktivne izotope, prije svega fluor i tehnecij. Pomoću radioaktivnih izotopa izrađenih ovdje, liječilo se i dijagnosticiralo više od 50 tisuća bolesnika.

Dr. LUKA SNOJ nastavlja obilazak: ˝Reaktor TRIGA u posljednje se vrijeme puno koristi za testiranje otpornosti elektronskih komponenti na zračenje. U sredinama kao što je svemir, medicinski akceleratori, akceleratori čestica i također nuklearne elektrane, elektronske poluprovodničke komponente izložene su zračenju, što može uzrokovati otkazivanje tih komponenti.˝

REAKTOR1

Teoretski je nemoguće najaviti kada će ti uređaji otkazati, stoga ih treba testirati. Tako su na TRIGI testirali i dijelove akceleratora, s kojim je 2012.godine u švicarskom centru za istraživanja CERN otkriven Higgsov bozon. Za to otkriće dodijeljena je Nobelova nagrada.

Reaktor TRIGA jedan je od rijetkih reaktora, koji stoje u prirodi i dio je slovenske arhitektonske baštine. Preostali su većinom u industrijskim sredinama usred gradova. Zgrada reaktora ima oblik deformirane kocke i simbolično predstavlja nuklearnu eksploziju u obliku gljive.

Reaktor sigurno djeluje neprekidno već više od 50 godina. Budući da je odlično tehnički održavan, mogao bi raditi sve do 2043.godine, kada bi ga razgradili, a iskustva bi se kasnije mogla koristiti pri razgradnji slovenske nuklearne elektrane u Krškom.