Chioggia i njezine dvije riblje tržnice

 

Chioggia,  jedan od najvažnijih ribarskih centara talijanskog izvoza i kupoprodaje ribe, ima dvije važne tržnice. Prva je  veletržnica gdje izravno od mjesnih ribara otkupljuju svježu lokalnu i uvoznu ribu, tehnikom ˝na uho˝. Druga je tržnica puno slikovitija, s raznim vrstama riba i školjkaša. Smjestila se u centru grada, otvorena je svima i izuzetna je turistička atrakcija.

 

Autor: Luigi Zannini

Montaža: Andrea Predonzani, Mauro Coloni

 

fish market00000003a

 

Chioggia, jedan od najvažnijih ribarskih centara na Jadranu, a i u Italiji, proslavila se dvjema ribarnicama: maloprodajom i veletržnicom. Maloprodaja je u srcu grada, uz kanal, a na obližnjoj veletržnici se kupuje izravno od ribara.

Jedna se mješovita tržnica smjestila u velikom objektu. Ta mješovita ribarnica nudi dvije trećine domaćih proizvoda, osobito plavu ribu; a preostala je trećina stigla iz raznih dijelova Italije, ali i iz uvoza. Svaki su dan dva termina prodaje: prvi je u četiri ujutro, a drugi u tri sata popodne. Organizacija te velike tržnice ide preko četrnaestorice komisionara. Oni su posrednici za dodjelu proizvoda što ih isporuče ribari.

 

 

Zanimljiv je način prodaje, svaki kupac šapne svoju tajnu ponudu komisionaru na uho i zato se takav sistem dogovora upravo tako i zove: ˝na uho˝.

ANDREA VENERUCCI, ravnatelj Ribarnice, ističe: ˝Važnost ribarnice u Chioggi obilno dokumentiraju poslovne knjige, kvota riba, svakodnevna isporuka ribe, s osvrtom na proteklu godinu. 2015. smo fakturirali više od četrdeset mlijuna eura. Trend je nesumnjivo uzlazan, raste u ove tri godine, iako polako, uz stalni uzlazni trend. Oko 15.000 tona ribe godine 2015.˝

 

fish market00000004a

 

Nezaboravan je Kanal Vena, najvažniji gradski kanal, gdje maloprodaja traje od davnina. Dopredsjednica ribarnice na malo PAOLA CAMUFFO priča: ˝Maloprodaja je nastala kao prva i jedina ribarnica u Chioggi. Ovdje su ribari izravno nudili ribu pa prodavali direktno osobama koje su stizale konjima ili biciklom.˝

Ribarnica ima draž kupoprodaje, razmjene, prastari obred između prodavača i klijenta.

Osim mještana, mnogi kupci stižu izdaleka, izvan grada. Dakako, tu su i neizostavni, nezaobilazni turisti koji ˝moraju˝ sve razgledati. Naposljetku, tu su i gostioničari.

 

 

I danas je to šarolik svijet, a nedodirljivi su ovdje gospodari isključivo ribe, primjerice plava riba kao što su sardine. Rombovi, sipe, mekušci, školjkaši, razne vrste i tipologije. Taj svijet obavija topla crvena boja tende. Uz to što naglašava svježinu ribe crvena boja ističe i folklorni dašak.

Ribarnica u Chioggi, kao i cijelo talijansko ribarstvo, posljednjih je godina zabilježila snažan pad broja brodica.

 

fish market00000002a

 

MARCO SPINADIN, predsjednik Ribarskoga saveza, kaže: ˝U ovih deset godina izgubili smo desetak motornih brodova. Dakle, to je trideset posto proizvodnje. Možda su najvažnije novosti koje sad Europska unija nameće… Izvedbeni planovi, kao što je višegodišnji plan, plan u sklopu makro GSA. Italija ima broj GSA 17, kao još neke regije, u ovom slučaju susjede, kao Hrvatska i Slovenija. Upravo svjedočimo razradi plana koji je, sigurno, inovativan, a inovativno je ribarenje, izlov plave ribe, sardina i inćuna.˝

Chioggia, i njezine dvije ribarnice nude domaće i strane proizvode i dugo će, skupa sa svojim ribarima, biti jedan od najpoznatijih ribljih centara na Jadranu.