Baranjski gatori u lesu

Arhitektura u stijenama, nastala kopanjem i klesanjem umjesto građenjem, pokazuje najrazličitije primjere diljem svijeta. U Hrvatskoj se na području Baranje javlja jedinstven oblik takve arhitekture. Ti tuneli izdubljeni u mekom brdu nazivaju se – gatori.

 

Les pripada skupini najmlađih stijena na Zemlji.  Zahvaljujući fizičkim i kemijskim svojstvima, jedna je od najpogodnijih podloga za razvoj plodnih vrsta tla, pa su se ondje gdje ih ima obično razvijala civilizacijska i kulturna središta u antičkom svijetu. Tako je bilo i nadomak stare civilizacije oko obala Dunava nedaleko od ušća Drave, na području najistočnijih krajeva današnje Hrvatske.

Mekoća toga tla omogućoje razmjerno lako kopanje, a vertikalna stabilnost smanjuje opasnost od urušavanja iskopanih tunela. Nije onda čudo da se upravo tu tijekom povijesti ustalila praksa izrade ovakvih stambenih i gospodarskih prostora, koja se zadržala do najnovijih dana.

 

Usljed pustošenja tijekom nedavnog domovinskog rata i poratnog sporog povratka nekad mnogobojnim poljoprivrednim i njima srodnim aktivnostima, sudbina ovih vrijednih primjera tradicijske gradnje Slavonije i Baranje bila je godinama upitna. No zahvaljujući vrijednim i dosjetljivim ljudima toga kraja, možda im se napokon smiješi bolja budućnost.