Tjesnac Iški Vintgar

 


iski vintgar1

Rijeka Iška na rubu Ljubljanskog barja, samo na puškomet daleko od Ljubljane, urezala je strmi, od 300 do 400 metara dubok tjesnac Iški vintgar.

Dijelovi vintgara bliži izvoru rijeke gotovo su neprohodni i prikladni samo za posebno izdržljive izletnike, no u nižim dijelovima tjesnac je i zbog blizine prijestolnice postao jednom od najomiljenijih izletničkih destinacija.

Pritoci Iške, koji se spuštaju sa strmih brijegova, stvaraju brojne slapove.

A ljeti Iški vintgar posjećuju i kupači, koji zaplivaju u dubljem tolmunu na Grabljicama. Tako domaći stanovnici nazivaju dio rijeke, gdje su duboko u riječno dno zakopani drveni balvani.

Nekada su ih koristili za spuštanje trupaca iz gornjeg dijela tjesnaca.

JANKO PURKAT, koji je ovdje starosjedilac priča: “Sjekli su ga po obalama Iške. Na grabljicama su kolci, koji su zaustavljali trupce, kako bi ih se moglo utovariti na kola i kolima ih dalje transportirati u dolinu.”

Na Iškoj je još u prošlom stoljeću bilo čak oko 50 pilana i mlinova. Danas  stoji još samo jedna pilana, što su je vlasnici prije nekoliko godina obnovili.

Rijeka Iška je duga 29 kilometara i razgraničava dvije slovenske pokrajine, Dolenjsku i Notranjsku.