Taufer i Caligula

 

Caligula2

 

Kod francuskog se pisca Alberta Camusa ideja da napiše dramu o kontroverznom  rimskom  caru  kao personifikaciji  pervertitske vlasti rodila u vrijeme uspona fašističkih vođa. Ovo je uprizorenje izrazito suvremeno na svim razinama, drama je priređena,  a glumci su sami odabrali govor svog narječja. 

Glumac MARKO MANDIČ kaže: “Vladati znači krasti, i to već zna svako dijete. Drugačiji su samo načini, a on  je odlučio da će krasti otvoreno.”

Iznimna je glumačka interpretacija Marka Mandiča kao Kaligule, odrješenika  i uništavatelja, političara i umjetnika, a posebno dirljiv je performance s glinom. Izvrsna je i Polona Juh kao tragična Kesonija, koja bezuvjetno voli brutalnog brata.

POLONA JUH opisuje svoju ulogu: “Žena, koja u prvom dijelu djeluje kao u nekom hiperrealističkom filmu, u drugom dijelu dođe do neke stilizacije – tamo je osjećam kao neku svjetlost, prozračnost i ljepotu…  u trećem dijelu prelazi u tamnog anđela, koji štiti Kaligulu,…sve do zadnjeg dijela, gdje dolazi do njenog pogubljenja.”

A redatelj VITO TAUFER kratko zaključuje: “Meni Kaligula prije svega govori o velikoj krizi demokracije i demokratskih principa u  instituciji.”

I upravo s tom duhovnom poantom Tauferov Kaligula na nas ostavlja najsnažniji dojam, ili kako je u napomenama zapisao Camus: Kaligula je u svakom od nas, a apsurdnost postojanja je u tome što ljudi umiru i nisu sretni.

Kaligula će u Drami Slovenskog narodnog gledališča igrati cijele sezone 2013/14.