Slovenski arheolog na Jukatanu

 

ARHEOLOSKE RAZISKAVE NA JUKATANU1 (2)

 

Možete li zamisliti da otkrijete grad u kojem su prije više od tisuću godina živjeli pripadnici tajnovite civilizacije, a od tada je ostao praktički nedodirnut?

To je uspjelo arheologu dr. Ivanu Šprajcu, koji je ovog puta usred tropske kišne šume istraživao naselja Maja i svakodnevni život Maja na selu.

Naime, slovenski arheolog kulturu Maja u središtu poluotoka Jukatan istražuje već dobra dva desetljeća. 2013. i 2014. tamo je otkrio tri velika urbana središta: gradove Chactun , Tamchen  i Lagunita. Njegova otkrića su tada osupnula svijet. Ove godine je ponovno posjetio te gradove i istražio okolni teritorij.

˝Htjeli smo vidjeti na čemu se temeljilo blagostanje tih triju gradova, što smo ih prije otkrili. Dakle, odgovoriti na značajna vitalna pitanja o gospodarstvu, o trgovačkim vezama i slično. Recimo cjelokupno područje ne samo da je bilo gusto naseljeno, već je  ovdje  postojao cijeli niz poljoprivrednih modifikacija˝, kaže dr. Ivan Šprajc.

Tu su terase, podjela na parcele, kanali koji su očitno služili za navodnjavanje ili isušivanje. Mnoge  stvari koje zapravo još ne razumijemo. Između ostalog, nađeni su piramidalni hramovi, objekti za stanovanje, keramika, monolitni stupovi i zanimljive štukature.

Dr. IVAN ŠPRAJC nastavlja: ˝Pored toga smo vidjeli da ima dosta kuća sa svedenim svodom, što nam govori da je vladalo razmjerno blagostanje kod tog stanovništva, bar u to vrijeme. Zadnjih desetljeća prije propasti opet zamjećujemo težnju prema centralizaciji, autokraciji. Puno su veće socijalne razlike, luksuzni predmeti su ograničeni na usku elitu. A to je, dakako, bilo neodrživo na duži rok i dovelo je konačno do katastrofalne propasti u 9. i 10. stoljeću.˝

Rječita poruka, no nažalost, kako dodaje Šprajc, mnogi političari nerado uče iz prošlosti.