Kvartovska škola jahanja za osmoškolce

Novo 1500 četvornih metara široko trkalište namijenjeno isključivo učenicima niših razreda osnovne škole, nedavno je predano na upotrebu konjičkom sportskom društvu u Budimpešti. Namijenjeno je djeci iz najbližih naselja, kao dio aktivnosti u sklopu svakodnevnog fizičkog odgoja. Izraz je to sustavne mađarske obrazovne politike, koja sport tretira kao prioritetni sektor, a razvoj sportskih objekata kao jedan od važnih stupova te orijentacije.

Posljednjih se godina posebna pozornost poklanja razvoju konjičkog sporta, gdje djeca mogu učiti kako uspostaviti kontakt sa životinjama, steći osjećaj odgovornosti prilikom brige za njih, te se usavršavati u terenskom jahanju pod sigurnim i kontroliranim uvjetima. Svakodnevne jahačke aktivnosti, nakon stresnog tempa u školi i brojnim dodatnim obvezama kod većine djece, mogu pridonijeti zdravijem načinu života i aktivnog odmora.

Naime, program organiziranog jahanja podrazumijeva razne igre koje se temelje na iskustvu, pri čemu se uzima u obzir individualni razvoj svakog djeteta, a radi se u malim skupinama. Djeca, uz samo jahanje, mogu naučiti dosta o povijesti i vrstama konjičkih sportova, usvojiti načela brige za konje i upoznati alate potrebne za to, a oni zahtjevniji se mogu okušati u osnovama dresure i elementima avanturističkog jahanja.