Robert Turk zagovara bioravnotežu svijeta

Biolog Robert Turk pasionirani je zaštitar prirode. On biologiju shvaća kao način života u skladu s prirodom i njenim zakonitostima. Već više godina vodi istraživanja i objavljuje studije vezane uz Jadransko more.

 

Znate li što ima zajedničko ovih pet slovenskih primorskih lokaliteta: Sečoveljske solane, piranski Rt Madona, Strunjan, Škocjanski zatok i Debeli rtič? Sve su to zaštićena obalna područja. Recimo, Debeli rtič jedan je od rijetkih dijelova slovenske obale koji je još potpuno prirodan i gdje su sačuvani svi slojevi tla od obale pa do morskog dna.

Slovenska zaštićena područja značajna su i za očuvanje prirodnog okoliša u Tršćanskom zaljevu. Ništa manje učinaka njihova održavanja osjeti se i u hrvatskom dijelu istarskoga poluotoka. Kako bi se njima ispravno gospodarilo, brinu se nacionalne organizacije za proučavanje i zaštitu prirode, a među najcjenjenijima na međunarodnoj razini je područni Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode u Piranu. Robert Turk njime je rukovodio od osnutka, a upravo je ove godine u siječnju otišao u mirovinu.

Za svoj je uspješan rad dobio 2019. godine priznanje Prometej, što ga dodjeljuje Slovenski fond za znanost organizacijama i pojedincima koji su pokazali izvrsne rezultate u upoznavanju javnosti s važnom ulogom znanosti u društvu. U središtu njegova zanimanja uvijek je bio mediteranski morski krajolik, čiju bioraznolikost smatra posebno važnom, s obzirom na smještaj Sredozemnog mora u cjelini svjetskih voda. A najznačajnija mjera za njezino očuvanje po njegovu su mišljenju upravo priobalna zaštićena područja.

Zato je misija ZRSVN-a od početka održavanje ravnoteže između triju elemenata nežive prirode (voda, zemlja, zrak) i i žive (flora-fauna-čovjek). Zavod se brine i za provedbu međunarodne konvencije o trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore CITES. Slovenija je također među zemljama osnivačicama mreže sredozemnih zemalja MedPan.

Koliko je mag. Turk pridonio usporavanju negativnih promjena Mediterana, svjedoče i neki naslovi projekata u kojima je sudjelovao: KRAS.RE.VITA, LIFE-IP NATURA.SI, LIFE TO GRASSLANDS, VEZI NARAVE, ZGODBE MOKRIŠČ, VrH Julijcev…