Őrség, nacionalni park na tromeđi

 

Őrség  je povijesna i etnografska regija koja se većim dijelom nalazi u zapadnoj Mađarskoj, a manjim dijelom u slovenskom Prekmurju.  Skrasivši se nakon osvajačkih pohoda u novoj domovini, Mađari su s tamošnjih uzvisina mogli promatrati graničnu crtu obrane njezinih zapadnih vrata. Stoga su tu naseljavali stražare, a ovi su pak za svoj rad dobivali razne povlastice i neposredno potpadali pod kraljevsku vlast. Otuda dolazi i ime koje se zadržalo do danas: Őrség na mađarskome jeziku znači straža.