Zavjetne voštane figure Hansa Hippa

 

Kojega bi sveca trebalo zazvati da nas čuva od koronavirusa? Možda svetoga Blaža, koji pomaže ako imamo neku bolest grla? Ili svetoga Sebastijana, koji brani od svakoga zla? Još nedavno je zagovor svecima bio dio donjobavarske svakodnevice. Da umilostive svece, prinosili su im žrtve – voštane figure na oltare crkava i pod njihove slike ili kipove.
Hans Hipp iz Pfaffenhofena na rijeci Ilmu dobro zna što su vjernici stoljećima donosili, kakav treba biti oblik, veličina, boja, kojega dara i pripadajuće okolne tkanine ili papira. On ima jednu od najvećih zbirki odljeva zavjetnih figura voska u Njemačkoj. Detaljno je istražio njihovu povijest i napisao knjigu o tome. Sedamdesetogodišnjak, koji je izdanak stare medičarske obitelji, iznutra je upoznao brige i strahove prethodnih naraštaja.
Kroz njegove je ruke prošlo više od deset tisuća zapisa o čudesnim moćima svetaca i načinima da se one pokrenu u svakom pojedinom slučaju. Upoznao je potrebe stanovništva svoje regije, njihova uvjerenja i nade u vremenima bespomoćnog trpljenja neizlječivih bolesti, nemilosti epidemija i prirodnih katastrofa. U teškim vremenima snagu su nalazili samo u vjeri, a utočište u nebeskim silama i svecima zaštitnicima.