Posao za ljude s posebnim potrebama

 

Više od pola milijuna osoba s različitim vrstama tjelesnih i mentalnih hendikepa živi u Mađarskoj. Sad se državna uprava intenzivno bavi donošenjem zakona u radu, u kojemu bi bili dovoljno jasni i obvezujući propisi o zapošljavanju radnika s umanjenim sposobnostima. Podršku ovoj širokoj društvenoj skupini Vlada je najavila kao jedan od prioritetnih strateških interesa. Prvi rezultati su na pomolu: u proteklim godinama broj se zaposlenih s nekim hendikepom udvostručio.

Kao dio takve socijalne politike daje se podrška i radu rehabilitacijskih centara, u kojima visokokvalificirani stručnjaci koriste suvremene tehnike upravljanja ljudskim resursima. To znači da imaju mehanizme za procjenu sposobnosti potencijalnih zaposlenika s invaliditetom da ispune zahtjeve određenih vrsta posla i odgovarajući stupanj odgovornosti. Zadaća im je naći najprikladnije radno okruženje za svakog pojedinog radnika ili radnicu.

Jedan od važnih elemenata strategije pravednog zapošljavanja također je izgradnja opsežne mreže kontakata s glavnim institucijama koje ulaze u sustav profesionalne rehabilitacije. Osnivaju se i pozivni centri za pomoć i savjetovanje, koji moraju biti uvijek dostupni. Tako se potiče uspostavljanje inicijalnih kontakata s mogućim poslodavcima i sprečavaju krizne situacije.